¾E„¡”ºå½¹å ´RSSåQˆæ–°ç€æƒ…å ±åQ?/title> <link></link> <description>¾E„¡”ºå½¹å ´ã‹ã‚‰ã®æƒ…報をRSSで配ä¿?/description> <dc:date>2020-04-24 10:00:00+09:00</dc:date> <dc:creator></dc:creator> <dc:subject></dc:subject> <dc:rights>Copyright © Aya Town. All Rights Reserved.</dc:rights> <sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <items> <rdf:Seq> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/1020.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/site/public/3053.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/3669.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3010.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/site/garden/3483.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/3523.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kyouikusoumu/3603.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/14/3243.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/14/3244.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/site/garden/" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/14/3507.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/site/garden/3490.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/soumuzeiseika/3550.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/hukusihoken/3506.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/3499.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3478.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/14/3465.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3450.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3448.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/2226.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2371.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/soumuzeiseika/3017.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/3373.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/3366.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/3344.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3346.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/3335.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kensetu/3328.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/hukusihoken/3264.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/hukusihoken/3177.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/3192.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2954.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3086.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/nourinsinkou/3066.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3085.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/3078.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/2934.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/2859.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2847.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/2839.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/hukusihoken/2853.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/2728.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2809.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2778.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2749.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2743.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2711.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2702.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/nourinsinkou/2577.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2560.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kensetu/2463.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2451.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/soumuzeiseika/2443.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/soumuzeiseika/2432.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/soumuzeiseika/2430.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2234.html" /> <rdf:li rdf:resource="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2342.html" /> </rdf:Seq> </items> </channel> <!-- ENTRIES --> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/1020.html"> <title>è­îC¼šã ã‚ˆã‚?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/1020.html</link> <description>【あや】町の概要、自然生態系農業、産業と覛_…‰ã€ãƒªã‚üc‚¤ã‚¯ãƒ«æ”¿ç­–、行事ã€?/description> <dc:date>2020-04-24T10:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îC¼šäº‹å‹™å±€</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/site/public/3053.html"> <title>広報あやåQ?020òqß_¼‰ http://www.myuara.com/site/public/3053.html ¾E„¡”ºåºƒå ±èª?/description> 2020-04-24T09:00:00+09:00 企画財政èª?/dc:subject> 事業者向け新型コロナウイルス支援½{–等関連情å ?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/3669.html</link> <description>ゟ냭ナウイルス対½{– 事業所 ¾E„¡”º</description> <dc:date>2020-04-23T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>産業覛_…‰èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3010.html"> <title>入札¾iæžœ http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3010.html 2020-04-22T00:00:00+09:00 企画財政èª?/dc:subject> ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³å‹•ç”» http://www.myuara.com/site/garden/3483.html 2020-04-20T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> ½W?3回 ¾E„¡”ºç…§è‘‰çŸ­æ­Œè³žã€€å…¥è³žä½œå“æ±ºå®š http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/3523.html ¾E„¡”ºã€€çŸ­æ­Œã€€å…¥é¸ã€€ç…§è‘‰çŸ­æ­Œè³?/description> 2020-04-20T00:00:00+09:00 産業覛_…‰èª?/dc:subject> 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–のためのž®å­¦æ ¡ã€ä¸­å­¦æ ¡ã«ãŠã‘る一斉臨時休業の実施について http://www.myuara.com/soshiki/kyouikusoumu/3603.html 2020-04-17T17:30:00+09:00 教育¾Rå‹™èª?/dc:subject> 町関連施­a­ã®é–‹é¤¨ãƒÖM¼‘˜¡¨ãƒ»ä¼‘業情報 http://www.myuara.com/soshiki/14/3243.html 2020-04-17T15:00:00+09:00 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部 イベミ냈・行事の中止ãƒÕdšg期情å ?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/14/3244.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-17T15:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/site/garden/"> <title>¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³ http://www.myuara.com/site/garden/ 2020-04-17T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> ¾RŠæ€¥äº‹æ…‹å®£­a€ã®å¯¾è±¡æ‹¡å¤§ã‚’受けた宮崎県の対応(令和åQ’å¹´åQ”月åQ‘7日現在) http://www.myuara.com/soshiki/14/3507.html 2020-04-17T00:00:00+09:00 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部 ¾E¾ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚¬ãƒ¼ãƒ‡ãƒ³éŒ¦åŽŸã€€æ˜¥ã®å†™çœŸå±•ã€€ http://www.myuara.com/site/garden/3490.html 2020-04-17T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> 町税½{‰ã®çŒ¶äºˆåˆ¶åº¦ã«ã¤ã„て http://www.myuara.com/soshiki/soumuzeiseika/3550.html 2020-04-15T00:00:00+09:00 ¾Rå‹™½EŽæ”¿èª?/dc:subject> ゟ냭ナに負けないための「ながら トレヹ{ƒ‹ãƒŸë‚°ã€?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/hukusihoken/3506.html</link> <description>ゟ냭ナに負けない ながら トレヹ{ƒ‹ãƒŸë‚°</description> <dc:date>2020-04-13T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/3499.html"> <title>新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“拡大防止に伴うエコクリヹ{ƒ³ãƒ—ラザみやざきへの一般の斏V®ã”みの持ち込ãÑ«ã¤ã„ã?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/3499.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-10T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>町民生活èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3478.html"> <title>¾iå©šæ–°ç”Ÿ‹z…R‚’応援しまã?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3478.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-08T12:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>企画財政èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/14/3465.html"> <title>4æœ?日に宮崎市で新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“者が¼„ø™ªã•ã‚ŒãŸã“とに伴う寑ֿœã«ã¤ã„て http://www.myuara.com/soshiki/14/3465.html 2020-04-04T00:00:00+09:00 新型ゟ냭ナウイルã‚ÒŽ„ŸæŸ“症寄¡­–本部 路線バスに関するアンケートを実施しまã?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3450.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-03T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>企画財政èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3448.html"> <title>【登録者募集】婚‹z…R‚µãƒãƒ¼ãƒˆäº‹æ¥­ã€Œã¿ã‚„ざき恋文」を実施しまã?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3448.html</link> <description></description> <dc:date>2020-04-02T16:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>企画財政èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/2226.html"> <title>ごみ収集カレミ냀- åQ”月 http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/2226.html ¾E„¡”ºã‚´ãƒŸåŽé›†ã‚«ãƒ¬ãƒŸëƒ€ãƒ?/description> 2020-04-01T00:00:00+09:00 町民生活èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºå»ø™¨­å·¥äº‹ç™ºæ³¨­aˆç”»åQˆä×oå’?òq´åº¦4æœ?日現在) http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2371.html 2020-04-01T00:00:00+09:00 企画財政èª?/dc:subject> 国民健康保険½EŽæš«å®šèÄc誌Ӂ®å»ƒæ­¢ã«ã¤ã„て http://www.myuara.com/soshiki/soumuzeiseika/3017.html 2020-04-01T00:00:00+09:00 ¾Rå‹™½EŽæ”¿èª?/dc:subject> ¾E¾ã®æ‰‹ç´¬æŸ“織工房の秋å±Þqœžå’Œã•ã‚“が「三井ゴヹ{ƒ«ãƒ‡ãƒ³åŒ è³žã€ã®æœ€é«˜è³žã€Žã‚°ãƒ©ãƒ³ãƒ—リ』を受賞されましã?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/3373.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-25T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>産業覛_…‰èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/3366.html"> <title>令和2òq´ç¬¬1回綾ç”ø™­°ä¼šå®šä¾‹ä¼šã®è­°æ±ºçµæž?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/3366.html</link> <description></description> <dc:date>2020-03-24T17:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îC¼šäº‹å‹™å±€</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/3344.html"> <title>住民¼œ¨ç­‰æ¥åºã›ãšã«ã§ãã‚‹æ‰‹ç¶šããªã©ã®ãŠçŸ¥ã‚‰ã› http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/3344.html 2020-03-23T00:00:00+09:00 町民生活èª?/dc:subject> 宮崎交通èµ\¾Ršãƒã‚V®ãƒ€ã‚¤ãƒ¤æ”ÒŽ­£ã«é–¢ã™ã‚‹ãŠçŸ¥ã‚‰ã› http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3346.html 2020-03-18T11:00:00+09:00 企画財政èª?/dc:subject> ごみ袋の料金が変わりますã€?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/3335.html</link> <description>ごみ 料金 ごみ袋 ごみぶくろ りょうきん ¾E„¡”ºã€€ã‚やちょã?/description> <dc:date>2020-03-17T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>町民生活èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/kensetu/3328.html"> <title>舗装の個別施設­aˆç”»½{–定について http://www.myuara.com/soshiki/kensetu/3328.html 2020-03-17T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> 令和2(2020)òq´åº¦ 介護職員処遇改善加算及び介護職員½{‰ç‰¹å®šå‡¦é‡æ”¹å–„加½Ž—の届出について http://www.myuara.com/soshiki/hukusihoken/3264.html 処遇改善加算 令和åQ’å¹´åº?/description> 2020-03-11T10:00:00+09:00 ¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> 感染症対½{–へのご協力をお™å˜ã„いたしますã€?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/hukusihoken/3177.html</link> <description></description> <dc:date>2020-02-28T16:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/3192.html"> <title>è­îC¼šå‚è´ã«ã¤ã„てåQˆæ–°åž‹ã‚³ãƒ­ãƒŠã‚¦ã‚¤ãƒ«ã‚¹æ„ŸæŸ“予防及び拡大防止のためのお願い) http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/3192.html 2020-02-28T13:00:00+09:00 è­îC¼šäº‹å‹™å±€ 令和åQ’å¹´½W¬ï¼‘回定例会åQˆï¼“月定例議会)のお知らã?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2954.html</link> <description></description> <dc:date>2020-02-27T17:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îC¼šäº‹å‹™å±€</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3086.html"> <title>令和2ãƒ?ãƒ?òq´åº¦ã€€¾E„¡”ºç«¶äº‰å…¥æœ­å‚加資格審査甌™«‹ http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3086.html 【あや】町の概要、自然生態系農業、産業と覛_…‰ã€ãƒªã‚üc‚¤ã‚¯ãƒ«æ”¿ç­–、行事ã€?/description> 2020-01-20T00:00:00+09:00 企画財政èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºã¸ã®è²¢çŒ®‹zÕd‹•ã‚’スゟ낢化するアプリ【Aya Score】についã?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/nourinsinkou/3066.html</link> <description></description> <dc:date>2020-01-17T10:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>農林振興èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3085.html"> <title>マイキーIDを設定しませんかåQ?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/3085.html</link> <description></description> <dc:date>2020-01-16T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>企画財政èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/3078.html"> <title>つくってãÑ‚ˆã†ï¼ãƒžã‚¤ãƒŠãƒ³ãƒãƒ¼ã‚«ãƒ¼ãƒ?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/tyouminseikatu/3078.html</link> <description></description> <dc:date>2020-01-16T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>町民生活èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/2934.html"> <title>熊須¼„ç›¤åº—の熊須健一さんが『現代の名工』に選ばれました http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/2934.html 2019-11-14T00:00:00+09:00 産業覛_…‰èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºã€€ãƒã‚¿ãƒªãƒ³ã‚?amp;ã‚üc‚¤ã‚¯ãƒªãƒŸë‚°åQ­ï¼¡åQ°ã€Žï¼´ï½ï½•ï½?de åQ¡ï½™ï½ã€å¥½è©•é…å¸ƒä¸­åQ?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/2859.html</link> <description></description> <dc:date>2019-10-10T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>産業覛_…‰èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2847.html"> <title>¾E„¡”ºå»ø™¨­å·¥äº‹ç™ºæ³¨­aˆç”»åQˆä×o和元òq?0æœ?日現在) http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2847.html 2019-10-04T00:00:00+09:00 企画財政èª?/dc:subject> 産業覛_…‰é–¢é€£æ–½­a­ã€€ä½¿ç”¨æ–™ã®æ”ÒŽ­£ã«ã¤ã„てのお知らã?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/2839.html</link> <description></description> <dc:date>2019-10-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>産業覛_…‰èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/hukusihoken/2853.html"> <title>òq¼å…æ•™è‚²ãƒÖM¿è‚ŒÓ®ç„¡å„ŸåŒ–対象施­a­ï¼ˆå‘Šç¤ºåQ?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/hukusihoken/2853.html</link> <description></description> <dc:date>2019-10-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>¼›ç¥‰ä¿å¥èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/2728.html"> <title>「綾のごはん手帖ã€?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/sangyoukankou/2728.html</link> <description></description> <dc:date>2019-10-01T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>産業覛_…‰èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2809.html"> <title>令和元年度 町政座談会資料の公開 http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2809.html 2019-09-06T00:00:00+09:00 企画財政èª?/dc:subject> 令和元年½W¬ï¼˜å›žå®šä¾‹ä¼šåQˆï¼™æœˆå®šä¾‹è­°ä¼šï¼‰ã®ä¼šæœŸæ—¥½E?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2778.html</link> <description></description> <dc:date>2019-09-03T09:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îC¼šäº‹å‹™å±€</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2749.html"> <title>¾E„¡”ºè­îC¼šã«ç‰¹åˆ¥å§”員会を設¾|®ã—ましã?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2749.html</link> <description></description> <dc:date>2019-08-09T00:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îC¼šäº‹å‹™å±€</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2743.html"> <title>令和元年½W¬ï¼—回綾ç”ø™­°ä¼šï¼ˆè‡¨æ™‚会)の会期日½E?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2743.html</link> <description></description> <dc:date>2019-08-05T17:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îC¼šäº‹å‹™å±€</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2711.html"> <title>è­îC¼šæ§‹æˆã®ä¸€éƒ¨å¤‰æ›?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2711.html</link> <description></description> <dc:date>2019-07-19T15:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îC¼šäº‹å‹™å±€</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2702.html"> <title>議員辞職の許可についã?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2702.html</link> <description></description> <dc:date>2019-07-10T09:30:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îC¼šäº‹å‹™å±€</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/nourinsinkou/2577.html"> <title>¾E„¡”ºè¾²æ¥­æŒ¯èˆˆåœ°åŸŸæ•´å‚™­aˆç”»ã®å…¨ä½“見直し実施に伴い、èìo振除外等の受付を一定期間停止します http://www.myuara.com/soshiki/nourinsinkou/2577.html 2019-06-18T00:00:00+09:00 農林振興èª?/dc:subject> 令和元年½W¬ï¼•å›žå®šä¾‹ä¼šåQˆï¼–月定例議会)の会期日½E?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2560.html</link> <description></description> <dc:date>2019-06-14T17:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>è­îC¼šäº‹å‹™å±€</dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/kensetu/2463.html"> <title>¾E„¡”ºä½å®…耐震化緊急促逌ӂ¢ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³ãƒ—ログラム 2019について http://www.myuara.com/soshiki/kensetu/2463.html 2019-05-23T00:00:00+09:00 å»ø™¨­èª?/dc:subject> è­îC¼šæ§‹æˆã«ã¤ã„て http://www.myuara.com/soshiki/gikaizimukyoku/2451.html 2019-05-09T00:00:00+09:00 è­îC¼šäº‹å‹™å±€ ¾E„¡”ºé•·é¸æŒ™ã®é¸æŒ™æœŸæ—¥åŠã³ç«‹å€™è£œèª¬æ˜Žä¼šã®é–‹å‚¬ã«ã¤ã„て http://www.myuara.com/soshiki/soumuzeiseika/2443.html 2019-04-26T00:00:00+09:00 ¾Rå‹™½EŽæ”¿èª?/dc:subject> 前田 ½I?¾E„¡”ºé•—÷®è¾žè·ã«ã¤ã„て http://www.myuara.com/soshiki/soumuzeiseika/2432.html 2019-04-23T00:00:00+09:00 ¾Rå‹™½EŽæ”¿èª?/dc:subject> ¾E„¡”ºè­îC¼šè­°å“¡é¸æŒ™ã€€é–‹ç¥¨¾iæžœã«ã¤ã„て http://www.myuara.com/soshiki/soumuzeiseika/2430.html 2019-04-22T00:00:00+09:00 ¾Rå‹™½EŽæ”¿èª?/dc:subject> 「暮らしの便利åÙx」発åˆ?/title> <link>http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2234.html</link> <description></description> <dc:date>2019-04-10T12:00:00+09:00</dc:date> <dc:subject>企画財政èª?/dc:subject> </item> <item rdf:about="http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2342.html"> <title>4æœ?日から朝のミュージックチャイムの時間を変更します http://www.myuara.com/soshiki/kikakuzaiseika/2342.html 2019-03-22T12:00:00+09:00 企画財政èª?/dc:subject> ¾Ã¾ÃÓ°Ôº-¹ú²ú¾Ã¾ÃÑÇÖÞÃÀÅ®¾Ã¾Ã